12/08/2009

В. „Труд”

Изследователка от БАН зове Бойко Борисов:

Господин Борисов,
На 30 октомври т. г. Ви изпратих писмо, в което Ви призовавах на предстоящата конференция в Копенхаген по изменения на климата да не се подписват документи, обвързващи страната с финансови и икономически ангажименти. Мотивът беше, че както нашите изследвания, така и резултатите на други световноизвестни учени не потвърждават теорията за предизвиканото от човека глобално затопляне, докато ангажиментите, които се иска от нас да поемем, биха означавали по-нататъшно намаляване на промишлената ни продукция и реални пари, които трябва да платим на развиващите се страни.
Господин Борисов, аз не получих никакъв отговор на писмото си. Поради това си позволявам да Ви го изпратя отново чрез медиите, като отново Ви призовавам да не убивате надеждите за възраждане на българската икономика и да не обричате българския народ на лишения в името на една вече световно призната лъжа. Прилагам писмото, изпратено на 30 октомври 2009 г. В него се казва:
Научните среди са много далеч от единодушие по този въпрос (за влиянието на парниковите газове - б. р.).
Факт е, че няма доказателства нито за ролята на човека в измененията на климата, нито за очакваното бъдещо катастрофално глобално затопляне. Те се оценяват единствено въз основа на математически модели, които нямат експериментално потвърждение... Нашите изследвания в Института по слънчево-земни въздействия към БАН показват, че най-вероятният фактор за глобалните климатични изменения на Земята са дългосрочните изменения на слънчевата активност. До подобни заключения са стигнали и колеги от много други страни.
Преобладаващата част от учените, занимаващи се с изучаване на Слънцето, са на мнение, че навлизаме в период на изключително ниска слънчева активност, която ще доведе до трайно понижение на глобалната температура на Земята през следващите няколко десетилетия. В такъв случай всякакви мерки за съкращаване на емисиите на парникови газове биха били ненужно пилеене на финансови средства.
Уважаеми господин Борисов, призовавам Ви да отложите поемането на ангажименти от страна на България във връзка с всякакви мерки, отнасящи се до глобалните изменения на климата и действията за тяхното неутрализиране и/или смекчаване, докато не се достигне до наистина единодушно мнение на световната научна общност.
Не очаквам от Вас да вярвате безрезервно на това, което Ви пиша, и съм готова да предоставя на Ваши експерти всички данни и резултати, с които разполагаме. Освен това имаме готовност да организираме в близките месеци в България (надявам се под Ваш патронаж) световна научна конференция по изменения на климата и причините за тях, с участието на най-известните учени в тази област, привърженици на всички възможни тези.
С уважение,
Д-р Катя Георгиева, старши научен сътрудник и ръководител на група “Слънчева динамика и глобални климатични изменения” в Института по слънчево-земни въздействия към БАН, ръководител на проект “Влияние на слънчевата активност върху времето и климата” на БАН.
(Със съкращения)

3 comments:

Застаряваме бавно said...

Док, това пък за какво? Откога си ангажиран толкова плътно с измененията в климата? Не е ли по-добре да ни пишеш за измененията от климакса? Доктор си все пак!

Anonymous said...

Докторе, прав си да публликуваш това писмо. Наистина няма никакви доказателства, че затоплянето на климата е следствие от човешката дейност. Права е жената - първо трябва да има доказателства. А и да си кажа, че от всичко, което съм прочел по въпроса, ясно проличава тенденцията за комерсиализиране на идеята и превръщането и в следващия инвестиционен балон. Просто някои икономически и политически среди си търсят ново поле за изява.

仔仔 said...

AV,無碼,a片免費看,自拍貼圖,伊莉,微風論壇,成人聊天室,成人電影,成人文學,成人貼圖區,成人網站,一葉情貼圖片區,色情漫畫,言情小說,情色論壇,臺灣情色網,色情影片,色情,成人影城,080視訊聊天室,a片,A漫,h漫,麗的色遊戲,同志色教館,AV女優,SEX,咆哮小老鼠,85cc免費影片,正妹牆,ut聊天室,豆豆聊天室,聊天室,情色小說,aio,成人,微風成人,做愛,成人貼圖,18成人,嘟嘟成人網,aio交友愛情館,情色文學,色情小說,色情網站,情色,A片下載,嘟嘟情人色網,成人影片,成人圖片,成人文章,成人小說,成人漫畫,視訊聊天室,性愛,正妹牆,情色視訊,愛情小說,85cc成人片,成人貼圖站