11/05/2008

Расте, но не старее и ходи пеша

Запис от разговор на общинари и предприемачи потвърждава подозренията на един телевизионен водещ, че в българската политика „нема лево, нема десно". Но пък „хлеб има за всички"

Калин Първанов, сп. „Тема”

Тука значи като при доктор и адвокат сме се сьбрали. При това условие аз искат да кажа, нали... С открити карти, за това, ко¬ето говорим."
С тези думи инженер Велизар Стоилов, заместник-кметът на София, сваля кар¬тите на общината още в първите мину¬ти на свой разговор с транспортни пред¬приемачи.
Запис от срещата попадна в редакция¬та на „ТЕМА", а автентичният глас на заместник-кмета не буди съмнение. По всичко личи, че разговорът е записан тай¬но от някой от участниците в него. По време на срещата самият Стоилов ще определи жанра и с думите: „В една така¬ва оперативка съм".
В 39-минутния запис се преплитат гла¬совете на няколко мъже. Имената, с кои¬то зам.-кметът се обръща към тях - Ивайло, Росен и Миро, поразително на¬помнят на имената на известни транс¬портни босове: Ивайло Константинов, Росен Илиев и Миролюб Столарски. От разговора личи, че срещата се е провела през есента на миналата година, малко преди две интересни събития – местните избори и финализирането на конкурса на Столичната община за оператори на 15 линии от градския транспорт.
В срещата участва и мъж на име Асен, който, изглежда, е шефът на общинската фирма „Столичен автотранспорт" ЕАД Асен Добранов. Вместо да отстоява ин¬тересите на общинската фирма, Асен консултира другите превозвачи - на прак¬тика негови конкуренти, кои линии са „Тежки" и кои „горе-долу стават".
„Значи говорим днес за 15 линии плюс 72-а линия да направим разпределение", делово предлага Стоилов още в началото. По-на-татък в разговора се споменават имена¬та на бившия общински съветник от СДС и ССД Красимир Арсов и на Таня Найденова (дама с такова име фигурира в групата общински съветници от БСП). От записа става ясно, че двамата имат сериозни лични интереси в софийския транспорт.
Освен бивш общински съветник Арсов е и бивш шеф на работническо-мениджьрското дружество, приватизирало общин¬ската фирма „Чистота" (впоследствие препродадена на Румен Гайтански-Вълка). До 2001 г. Арсов бе председател на Сто¬панската комисия в общинския съвет. По¬сле се оказа, че държи една от трите балиращи инсталации за боклука. За последно името му нашумя през март 2008 г., кога¬то се яви на търг в МО и си напазарува стари танкове Т-34 за частната си музей¬на сбирка.
Таня Найденова пък предизвика инте¬реса на медиите през пролетта на 2005 г. покрай предстоящия конкурс за 15-те ав¬тобусни линии. Тогава в. „Сега" откри, че една от фирмите, която кандидатства за линия N° 72 - „Транс сървис", е свързана с червената общинарка. Управителят и Коста Илиев е собственик и на друга фир¬ма, а нейното седалище съвпада с адреса на адвокатската кантора на общинската сьветничка, писа вестникът. Самата Най¬денова не криеше интереса си към конкур¬са и като член на транспортната коми¬сия в СОС. „Знаем, че градският транс¬порт е в окаяно състояние. И ние се во¬зим в него" - с този аргумент Найденова обосноваваше пред комисията нуждата от отдаване на линии на частни превоз¬вачи.В броя си от 11 юли 2005 г. сп. „Тема” също писа за предстоящия конкурс. В ма¬териала под заглавие „Линии, успоредни на партийните" бяха посочени и основните частни превозвачи, които оперират в София по силата на договори с общината от 2001 г.: „Юнион Трейд Къмпани" на Ивайло Константинов с три линии; „МТК" ООД на Йордан Илиев и Росен Илиев (братовчед на покойните братя от ВИС-2 Георги и Васил Илиеви) с две ли¬нии; и Красимир Арсов с три линии по¬средством фирмата „Еридантранс" ООД (в нея участва чрез сина си Венцислав).
От записа на разговора при Велизар Стоилов обаче става ясно, че Арсов е кон¬тролирал и други линии посредством втора своя компания - ,,Римеса". Всъ¬щност голяма част от диалога се води около преразпределението на линиите на „Еридантранс" и „Римеса" мезкду остана¬лите, тъй като по всичко личи, че Арсов вече не е в играта. Стоилов иска уверение от Ивайло, че не е свързан юридически с Краси. Другото условие, което зам.-кметът поставя, е частниците да не играят на търга за линиите № 111 и № 9. Или ако играят - да дадат за тях „някак¬ва идиотска цена". По този начин ще ги оставят на „Столичен автотранспорт", защото ако общинската фирма загуби те¬зи линии, възможни са брожения и стачки в навечерието на изборите.
В замяна на това Стоилов предлага на гостите си бъдещи облаги, свързани с пред¬стоящия конкурс за другите 52 линии:
„Значи сега дали ще е през ноември, дали ще е през декември, тоя въпрос стартира и две мнения по тоя въпрос няма. Така че то¬ва, което сега се има предвид, трябва да се има предвид и в бъдеще, че там също ще има, и то доста линии са, и пак са тея ос¬новни играчи. Така че, ако на Краси Арсов се¬га му се вземе нещо ,значи може да му се обещава, ако преценявате вие, от другите ли¬нии нещо"
На чия страна в преговорите е зам.-кметът на София, става ясно от други думи на Стоилов:
Добре бе. Ама вие, ако се разберете, зна¬чи... И трябва да ви кажа, че 72-а линия, аз поне съм малко от другата страна на бари¬кадата, ще се изкефя да се пуснат и веднага да се почувства за града новите автобуси. А това би трябвало още тоя месец да стане, защото аз ги отсвирвам"
Така де, не може да е заместник-кмет и да не е „малко от другата страна на бари¬кадата". А софиянци може би си мислят, че трябва да е изцяло там...
Основната тема на разговора е пазарлъ¬кът около линиите на Арсов. Но през це¬лия разговор сред участниците личи при¬теснение, че „ощетеният" може да от¬върне на удара:
Велизар Стоилов: Значи аз мога да се срещна с Краси Арсов и да му кажа: ,Пич, ти практически можеш да изчакаш, защото ти през изтеклите три години назад..." Той си направи достатъчно бизнес с общината, препродаде си на Божидар Данев там за бо¬клука и това, и може да чака. И толкова! Аз така ще му кажа. Въпросът е вие тука да се разберете за тея пет плюс една, шест линии.
Глас: „начи аз мисля за 72-а и за... да из¬действам Краси да ги отделиме, там чрез трети човек знаеш, и за тях да не ги комен¬тираме. А за другите, които му остават -неговите три, аз считам, че трябва да….
Велизар Стоилов: Нема бе, тука треб¬ва да говориме откровено, ако сте съгласни. Аз съм инициатор за тази среща и сега Ми¬ро, дори да ми се обиди, той не беше много съ¬гласен за срегщата.
Глас: Да, така е. Това е изцяло вярно, да.
Велизар Стоилов: Да. Аз съм го помо¬лил да дойде. И сега нито аз съм велик, ни¬то искам да се правя на велик. Но ви казам, че това е най-добрият начин да трьгнеме да возиме. И аз ви обещават, че след като ще се…ъъъ, щях да кажа и аз като синдикати¬те – „приватизират". Но те всъщност не се приватщират, а...
Глас: Концесионират.
Велизар Стоилов: Концесионират тея останалите линии. Значи ще има достатъ¬чно хлеб и за вас, и за некои други. Дайте тея да ги...
В хода на дележа възникват съмнения, че Арсов все пак може да „дойде сърдит" и да се стигне до неприятности. Един от участниците троснато предлага да няма предварителни договорки: „Пускам се на конкурса и си играем! Който спечели - спече¬ли. Това е положението! Значи, е.а си майка-пм - духам, да купувам и да влагам 8-9 милиона евро, нали, за нови автобуси. А сега трябва да седя и да чакам със старите авто¬буси некой да ми каже дали искаш или не ис¬каш да играеш." Доста по-склонен на разбирателство е друг от преговарящите. „А и като се разберем, ще спечелим на хубава цена!” казва той. „Ами затова ти казвам, значи", подкрепя го зам.-кметът. Освен това той е категоричен, че Краси не от¬говаря юридически на условия в конкурса. ,Така че тука сме му сложили тирантите като на карти и това е", отсича Стоилов.
От записа става ясно, че ресорният по транспорта зам.-кмет дори не познава маршрутите на софийските автобуси. Аз нито знам даже коя е 42-а, срам и резил, аз даже не знам къде пътува", признава си Стоилов. Налага се да го осведомят, че тази линия вози до родния град на кмета - Банкя. Тук между босовете възниква лек конфликт кой да кара дотам.
Велизар Стоилов: Твойте какви са ав¬тобуси?
Ядосан глас: Мерцедес".
Велизар Стоилов: Мерцедес" и кметът има някакви аспирации за Банкя да се движат такива, едва ли не, айде - шик марка, като марка говоря, автобуси. Така че, Ивайло, ще те помоля за сметка на 42-а, ти ще вземеш друга.
Тьжен глас: Е, па моите са МАN Как¬во да ги...
Велизар Стоилов: Добре де-е, сега, пак ще почнеме да...
По едно време дори и кроткият глас за¬почва да се изнервя. Ние дойдехме тука да се разбираме за разбирателство, а то сега требва линии да даваме", жалостиво се обажда той. ,,Не. Ама ти даваш и взимаш. Даваш една - взимаш две", успокоява го Стоилов. В замяна на 42-а Ивайло трябва да си избере други две линии и зам.-кметът се тюхка кои да са те. А тая 73-а каква е? Шибана?. Краси Арсов не може да се е пре..ал с шибани линии", чуди се Стоилов.

Зам.-кметът явно има правилна пре¬ценка за качествата на бившия общински съветник. През юли 2005 г. в интервю пред „ТЕМА" самият Арсов беше признал, явно познавайки себе си, че „има хора, които и в тоалетната да ги пуснеш, и там ще почнат да правят пари". Арсов твърдеше още: „Претендирам, че не съм се обо¬гатил от общината. Всъщност признавам си, обогатил съм се в едно нещо - зна¬ния, опит и познанства. След това е лес¬но, Всеки средно интелигентен човек ще се оправи."
Но да се върнем на записа. В хода на дележа се появява нов препъникамьк. На дневен ред е не само въпросът как да се опра¬ви Ивайло, но и: „Какво ще и дадем на Та¬ня?” Уравнението става сложно.
Знам, че 260-а нищо не става. И 73-а", казва Ивайло. „Тежка лииния е 260-а", пот¬върждава и Асен. На Ивайло хич не му е лесно - той трябва да хване или „тежката" 260-а, или да вози на „шибаната 73-а". В крайна сметка един от гласовете прави разумно предложение: да шитнат 260-а на отсъстващата Таня. Заедно с тази линия дамата трябва да получи и 72-а, която съ¬що „не е кой знае какво", но пък Таня от¬давна гони тоя автобус и няма да и чупят хатъра. Значи вие, като ще участвате ка¬то консорциум - обръщам се към тебе Миро. Нали - ти и Росен, и Таня. Значи като опре-делиме вашия пакет, вие сядате и си се раз¬бирате", предлага зам.-кметът картелния принцип. „Да бе, това е ясно", потвърждава глас. Лошото е, че Ивайло също се коле¬бае за 72-а линия:
Велизар Стоилов: Ивайло, преценяваш ти сега- 72-а взимаш я или не? Като имаш пак предвид, ти казвам, че ще я разделя на две, но пак един ще е преводачът и от тая гледна точка ще падне тежестта малко.
Глас: Ще имаш проблем с Таня Найдено¬ва. Тогава пък е друг скандалът.
Велизар Стоилов: Аз ще говоря с Таня. На нея нали ще и дадеме други линии?
Глас: Ама що ги усложняваме толкова нещата? Тя, жената, щом я иска, нека си я кара. Явно не знае за какво става... Аз знам за какво става.
Велизар Стоилов: Не, не е така. Аз Та¬ня мога да... Аз мисля, че мога да я убедя за 72-а, защото тя знае, че е много тежка линията. Поне е чула така. И вие сте и казвали, така ли?
Глас: Абе тя си е навила, че ще вземе 72-а. Сега що има да и обясня¬вате –тежка, лека... Да си играе. Ивайло и без това не я иска тая 72-а...
Докато делкат ли¬ниите, джентълмените одумват още една дама.
Велизар Стоилов: ...Тя влиза в Общинския съвет, ти разбра ли? Тя е във, тази синдикалистката...
Глас: ..Единайста.
Велизар Стоилов: Единайста е в списъ¬ка.
Глас:.... (не се разбира)
Велизар Стоилов: Ама не може, те трима, като не ма да такова, тя автома¬тически става седма, осма или девета. Но това е моя бира, да се разправям. Тая горчи¬ва бира аз ще се разправям. За мен пакета ще го разиграваме...
Тук, изглежда, става дума за общинска¬та съветничка от ГЕРБ Екатерина Йор¬данова. Тя беше зам.-председател на Съюза на транспортните синдикати и член на Изпълнителния комитет на КНСБ. Като такава активно се противопо¬ставяше на концесионирането на авто¬бусни линии от градския транспорт. После изненадващо попадна в листите на ГЕРБ, но не на единайсто, а на пето място.
И ако синдикалистката е „горчивата бира", то „златната ябълка" безспорно е 111-а линия. На няколко пъти става дума, че ,”111-а е най-хубава от всички" и че за нея „всеки един от нас е готов да играе". Момче¬тата въртят-сучат, но все към забране¬ния плод поглеждат. Налага се Стоилов да им укротява апетита: „Сега, изклкючи я 111-а, моля ти се, да не таковаме..."
Когато бизнесмените са на път да се счепкат отново, зам.-кметът вади по¬следния коз: „Чакай сега. Осъзнавате ли най-важното, което не го еб..лте тука, ко¬ето аз съм си го турил като последна точ¬ка. Значи аз съм сьгласен да се вдигне цена¬та, да се разберете цената, да нема дъмпинг. Но да е некаква приемлива, да не направите некакьв..." В този момент всички започ¬ват да говорят един върху друг. Дочува се реплика „.договорим съвсем нормална цена". И всички започват да се кикотят неи¬стово. ,Е-е-еех", замечтава се един от участниците и в стаята се възцарява кратка тишина.
Остава събеседниците да уточнят само още един важен въпрос:
Глас (Асен): Какво да кажа?
Глас: Цената, на която ще играеш.
Глас (Асен) Ама аз няма да играя.
Глас: Говоря за 111-а и 9-а. Няма ли да играеш?
Глас (Асен): За тех ще играя.
Глас: Ами значи казваш на каква цена ще играеш, да може да сметнеме и ние. Да ня¬ма големи разлики. Ние може да искаме и на три и петдесет, ама ти, ако пишеш лев и двайсе, кво правиме?
Глас (Асен): Не-е.
Всички започват да говорят един върху друг и тук записът свършва. В крайна сметка дъмпинг няма, но намирисва на кар¬тел. Което ще се потвърди и от официал¬ните резултати от конкурса. При обявя¬ването им на 15 октомври 2007 г. става ясно, че „Карат С" на Миролюб Столарски печели линиите 30,42, 54, 59, 68, 73, 84, 90 и 404. „Юнион Трейд Къмпани" на Ивайло Константинов взима 27, 74, 150 и 260. За „Столичен Автотранспорт" остават 111-а и 9-а. Линия 72 е извадена от конкурса. За МТК на Росен Илиев и за Таня Найденова официално няма нищо. Ако се върнем към казаното в записа обаче, можем да предположим, че за някои от ли¬ниите „Росен" и „Таня" участват неофи¬циално като консорциум с „Миро".
При отваряне на офертите на 4 ок¬томври общинската комисия решава да не допусне до участие две фирми - „Ер Транс" и „ЕМГ-Метропол", заради не¬съответствия с конкурсните условия. За линиите 111 и 9 е подадена една-единствена оферта от „Столичен Авто¬транспорт" ЕАД. „Карат С" печели осем от линиите си без състезание с кон¬курент. Само за 42-а линия оферта пода¬ва и „Глобал Биомет". Компанията на Миролюб Столарски обаче е предпочете¬на, въпреки че дава по-скъпа оферта с 55 стотинки на километър пробег (2.88 лв. срещу 2.33 лв. на „Глобал Биомет"). „Юнион Трейд Къмпани" също пе¬чели три от линиите си без конкуренция. Единствено за 260-а линия кандидатства и „Римеса 99" ЕООД на Красимир Арсов. Тук отново печели по-скъпата оферта на „Юнион Къмпа¬ни" (2.90 лв.), но „Римеса" (2.81 лв.) завежда дело и впослед¬ствие го печели. По съ¬щото време, според публикации в пресата, общинската транс¬портна компания обслужва повечето си ли¬нии по цена от 1.80 лв. за километър пробег.
През 2008 г. Столичната община обявява големия конкурс и за останалите 49 линии, както гласи обещанието на Ве¬лизар Стоилов. Линиите са разделени на три пакета. Преди месец стана известно, че „Карат-С" е класирана на първо мя¬сто за два от пакетите, а третият па¬кет е за "МТК". И този конкурс не минава без отстранени кандидати - „Еридан транс", „Биомет" и „Етап Адрес". Така единствен конкурент на „Карат С" и„МТК" за два от пакетите остава об¬щинската компания „Столичен Авто¬транспорт". Тя обаче губи повсеместно конкурса, тъй като предлага оферти, по-скъпи с 2 стотинки за километър пробег (по неофициална информация 3.58 лв. сре¬щу 3.56 за частниците). След казаното в записа обаче как можем да сме сигурни, че ръководеното от Асен Добранов друже¬ство случайно подава точно такива оферти. Въпреки че класирането е готово, под¬писът на кмета Бойко Борисов все още се бави, научи „ТЕМА". Ако процедурата бъ¬де доведена докрай, „Столичен Авто¬транспорт" ЕАД ще работи само върху 32 линии от общо 95 в София. При това положение според експерти общинското дружество е пред сигурен фалит. Освен всичко друго дружеството разполага с огромна материална база и недвижими имоти.
------------
Правописните грешки в текста по всяка вероятност са следствие от сканирането. За което се извинявам. Бел. Т.Ф.

No comments: