4/25/2008

Трябва да се забрани на хора под 1.60 да минават зад автомобилите.

No comments: