3/24/2009


Налага се лично премиерът да подхване пенсията, за да не се срути.

No comments: