12/12/2008

Съобщение

Уведомявам заинтересованите лица, че се намериха няколко пакета от втората книга на доктора. Заинтересованите лица могат да пишат на мейла или на Тонифона: 9395 202

No comments: